Calibration-Prawet.Com

สอบเทียบเครื่องมือช่าง ที่ไหนดี ประเวช

เครื่องเจียระไนลับคมตัด เป็นเครื่องมือช่างที่มีประโยชน์ และมีความสำคัญต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องเจียชนิดนี้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นใช้สำหรับลับคมตัดต่าง ๆ ของเครื่องมือตัด ได้แก่มีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน และยังสามารถเจียระไนตกแต่งชิ้นงานต่าง ๆ ได้ สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับเครื่องเจียชนิดนี้กันมากขึ้นว่ามันมีกี่ประเภท มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง พร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดของบทความนี้กันเลย

ชนิดของเครื่องเจียระไน

เครื่องเจียระไนลับคมตัดโดยทั่ว ๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะและเครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น

1.1 เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ (Bench Grinding) เครื่องเจียระไนชนิดนี้จะยึดติดอยู่กับโต๊ะเพื่อเพิ่มความสูงและสะดวกในการใช้งานภาพ

1.2  เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น (Floor Grinding) เป็นเครื่องเจียระไนลับคมตัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบตั้งโต๊ะ มีส่วนที่เป็นฐานเครื่อง เพื่อใช้ยึดติดกับพื้นทำให้เครื่องเจียระไนมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ

2. ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน

โดยทั่ว ๆ ไปของเครื่องเจียระไนตั้งพื้น จะมีส่วนประกอบดังนี้

 1. มอเตอร์ ( Motor ) เป็นต้นกำลังที่ทำให้ล้อหมุน มอเตอร์เครื่องเจียรนัยที่ใช้กัน

ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ มอเตอร์เครื่องเจียรนัยลับมือแตกต่างจากเครื่องเจียระไนอื่น คือ จะมีแกนเพลาสำหรับจับยึดล้อหินเจียรนัยที่ยื่นมา 2 ข้าง ความเร็วรอบของมอเตอร์โดยทั่วไปจะมีความเร็วรอบ 2,850 รอบต่อนาที

 1. สวิตซ์เครื่อง ( Switches ) สวิตซ์เครื่องเจียระไนลับมือ มี 2 แบบ คือ แบบคันโยกและแบบกดค้างตำแหน่ง เปิด-ปิด ซึ่งแสดงเป็นสัญญาลักษณ์ ON-OFF ไว้
 2. ล้อหินเจียระไน ( Grinding Wheels ) มีอยู่ 2 ชนิด คือ ล้อหินหยาบและล้อละเอียด ล้อหินหยาบจะอยู่ด้านขวามือ ล้อหินละเอียดอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งล้อหินเจียระไน ประกอบด้วย เม็ดหิน รูพรุน ตัวประสาน ปลอกรองรับเพลา ในการเลือกใช้ล้อหินเจียระไนชนิดต้องเลือกล้อหินเจียระไนให้ตรงกับชนิดของมีดตัดที่จะนำมาลับ เพราะวัสดุทำมีดตัดมีหลายชนิด เช่น มีดกลึงเหล็กรอบสูง มีดกลึงคาร์ไบด์ หรือมีดเล็บการเลือกล้อหินเจียระไนลับคมตัดต้องคำนึงถึงขนาดของล้อหินเจียระไนระบุให้ใช้กับล้อหินขนาดเท่าใดยกตัวอย่างเช่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตนอกของล้อหินเจียระไนความหนาของล้อหินเจียระไนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูในของล้อหินเจียระไน เป็นต้น
 3. ฝาครอบล้อหินเจียระไน ( Wheel Guard ) เป็นฝาครอบล้อหินเจียระไนทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากล้อหินเจียระไน ส่วนใหญ่จะทาด้วยเหล็กเหนียวขึ้นรูป
 4. กระจกนิรภัย ( Safety Glass )  กระจกนิรมัย จะติดตั้งทั้งสองล้อเพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตาผู้ปฏิบัติงาน
 5. แท่นรองรับงาน ( Tool Rest )  ทาหน้าที่รองรับงาน และประคองมือผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ทามาจากเหล็กหล่อขึ้นรูปด้วยเหล็กเหนียว และมักจะติดไว้สองข้างเสมอ
 6. ภาชนะใส่น้าระบายความร้อน ( Water Pot ) มีไว้สาหรับระบายความร้อนโดยการจุ่มลงในน้า เพื่อให้โครงสร้างวัสดุของมีดกลึงไม่เปลี่ยนไป และช่วยให้ผู้เจียระไนเหล็กไม่ร้อนต่อมือทางาน
 7. สวิตช์เครื่อง ( Switch ) มีไว้สาหรับควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องเจียระไน

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเจียระไน

 1. ศึกษาหลักการใช้ วิธีการ และเตรียมเครื่องมือหรือชิ้นงานให้พร้อม
 2. ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
 3. เปิดสวิตช์ดาเนินการทางาน
 4. ทาการลับมีดตัดหรือชิ้นงานอย่างถูกวิธีการ
 5. เมื่อเสร็จการทางานปิดสวิตช์ให้เรียบร้อย
 6. ทาความสะอาดหลังเลิกใช้แล้ว

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน

 1. ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้เครื่องเจียระไน
 2. การแต่งกายต้องรัดกุม
 3. ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสายตาทุกครั้งก่อนใช้
 4. ต้องปรับระยะห่างแท่นรองรับงาน ประมาณ 3 มม.
 5. ทาการแต่งล้อหินเจียระไนอยู่ในสภาพใช้กันได้ดีเสมอ
 6. ห้ามใช้ผ้าเครื่องมือหรือชิ้นงานขณะเข้าใช้เครื่อง
 7. ติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้าดูด

การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัด

 1. หมั่นตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องให้เรียบร้อยทุกจุด ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมจะใช้งานเสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายควรทำการจัดซ่อมให้ใช้งานได้ดี
 2. ตรวจดูล้อหินเจียระไนว่ามีรอยร้าวหรือรอยบิ่นหรือไม่ เมื่อล้อหินเจียระไนทื่อไม่คมจะต้องทำการแต่งหน้าหินเจียระไนใหม่
 3. ควรดูแลรักษามอเตอร์ คอยตรวจสอบเสียงของมอเตอร์ว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่
 4. จะต้องตรวจสอบระยะห่างของแท่นรองรับงานเป็นประจำ โดยให้มีระยะห่างมากสุด ไม่ควรเกิน 3 มม. เพื่อป้องกันชิ้นงานหรือเครื่องมือตัดหลุดเข้าไปในระหว่างล้อหิน อาจจะทำให้ล้อหินแตกหรือแท่นรองรับงานอาจแตกหักทำให้เกิดความเสียหายได้
 5. หลังจากเลิกใช้งานทุกครั้ง ควรปิดสวิตซ์และทำความสะอาดเครื่องเจียระไน