Calibration-Prawet.Com

สอบเทียบเครื่องมือช่าง ที่ไหนดี ประเวช

เครื่องไสไม้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งานไม้ของเราได้รูปทรงตามต้องการ เช่นวงกบ หน้าต่าง ประตู หรือส่วนอื่น ๆ ซึ่งประโยชน์ของกบไสไม้ไม้ หรือเครื่องมือไสไม้ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่างไม้ขาดไม่ได้ ซึ่งกบไสไม้ใช้สำหรับขัดผิวไม้ให้มีผิวเรียบเนียน ที่มาจากการเรียกว่ากบนั้นอาจมาจากรูปร่างของตัวเครื่อง ซึ่งในปัจจุบันกบไสไม้มีให้เลือกด้วยกันสองแบบหลัก ๆ ซึ่งแต่ละแบบสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานหรือความสะดวก capitallaboratory

ส่วนประกอบ เครื่องรีดไม้ ไสไม้

 1. ลูกกลิ้งป้อนไม้เข้า (Infeed Rolls) จะมีลักษณะเป็นซีหยัก ๆ ตามผิวถลอก รอบ และยาวตลอดความยาวของผิวลูกกลิ้ง โดยลูกกลิ้งนี้จะทำหน้าที่ป้อนไม้เข้าหัวตัด 
 2. ตัวกดไม้หน้าหรือตัวกันไม้ฉีก (Chip Breaker) เป็นแผ่นเหล็กแบนติด ต่อเนื่องกันหลายชิ้น ยาวตามแนวหัวตัด ทำหน้าที่กดไม้ให้แนบกับแท่น แผ่นกดไม้นี้จะ ระหว่างหัวตัดและลูกกลิ้งป้อนไม้ และเป็นตัวช่วยส่งบิ๊กบออกจากเครื่องรีดไม้ ไสไม้ด้วยแรงเหวี่ยง ของหัวตัด 
 3. ชุดหัวตัด (Cutter Head) มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กรูปทรงกระบอก ที่ผิวทำเป็น ร่องรูปตัวยู เอียงเล็กน้อย สำหรับติดตั้งใบมีดโดยยึดให้แน่นด้วยเหล็กประกับใบมีด ซึ่งจะติด ตั้งใบมีดอยู่ 3 ถึง 4 ใบ แล้วแต่ขนาดของเครื่อง หัวตัดจะหมุนด้วยการส่งกำลังจากมอเตอร์ และใบมีดจะทำหน้าที่ไสไม้ ทิศทางการหมุนของหัวตัดจะสวนทางกับลูกกลิ้งป้อนไม้ 
 4. ตัวกดไม้หลังหรือแท่งกดไม้ (Pressure Bar) เป็นแผ่นเหล็กแบนยาวไปตามแนวหัวตัด ทำหน้าที่กดไม้ให้แน่นกับแท่น เมื่อไม้ผ่านชุดหัวตัดออกมาอยู่ระหว่างหัวตัดกับ ลูกกลิ้งส่งไม้ออก 
 5. ลูกกลิ้งป้อนไม้ออก (Outfeed Rolls) มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งผิวเรียบ ทำหน้าที่ ส่งไม้ที่ผ่านการใสแล้วออกจากเครื่อง 
 6. ลูกกลิ้งตัวล่าง (Lower Infeed Rolls) มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งผิวเรียบติดตั้งอยู่ ระหว่างแท่นรองรับไม้ ทำหน้าที่รองรับไม้ที่จะใส 
 7. แท่นเครื่อง (Table) แท่นของเครื่องรีดไม้ ไสไม้สามารถเลื่อนขึ้น-ลงเพื่อรองรับไม้ ปรับ ความหนาของไม้ในขณะทำการไส การเลื่อนขึ้น-ลงอาจใช้มือหมุนหรือใช้มอเตอร์หมุน โดย แท่นนี้จะต้องติดตั้งลูกกลิ้งป้อนและลูกกลิ้งส่งออกไม้เพื่อรองรับไม้ด้วย 
 8. สวิตซ์ปิด-เปิดเครื่องรีดไม้ไสไม้

สวิตช์ควบคุมเครื่อง (Switch On-Off) ถ้าเป็นเครื่องไสขนาดเล็กที่มีขนาด ความยาวไม่เกิน 18 นิ้ว ปุ่มควบคุมจะมีเพียงสวิตช์เดียว เครื่องไสก็สามารถทำงานได้พร้อม กันทันที (หัวตัดจะหมุนพร้อมกันกับลูกกลิ้งป้อนไม้) แต่ถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก สวิตช์ควบคุมอาจจะมีหลายสวิตช์ ต้องเปิดสวิตช์เพื่อเปิดการทำงานของเครื่องแต่ละส่วน เช่น สวิตช์เลื่อนแท่นขึ้น-ลง สวิตช์ควบคุมการหมุนของหัวตัด และสวิตช์ควบคุมการหมุน ของลูกกลิ้งป้อนไม้ 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องรีดไม้ ไสไม้ 

 1. ถ้าจำเป็นต้องไสไม้ที่มีความโค้งงอไม่มากนัก ควรใสด้วยเครื่องเพลาะไม้ใน ด้านหนึ่งก่อนและในขณะป้อนไม้เข้าเครื่องไสให้คว่ำด้านเรียบแนบกับแท่นเพลาะไม้ให้เรียบ 
 2. เตรียมไม้ที่จะไสไม่ให้มีตะปูเศษโลหะ คราบปูนฯลฯ บนผิวไม้ที่มีสวิตช์ควบคุม ต้อง 
 3. ปรับเลื่อนแท่นเพื่อการไสให้น้อยกว่าความหนาของไม้ประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร 
 4. เปิดสวิตช์หัวตัดและสวิตช์ลูกกลิ้งป้อนไม้ (กรณีเป็นเครื่องที่มีสวิตช์ควบคุม) ต้องรอให้เครื่องหมุนเต็มกำลังก่อน 
 5. ป้อนไม้เข้าเครื่องโดยให้ไม้ได้แนวระนาบกับแท่น พอหัวไม้ถูกลูกกลิ้งป้อนไม้จับและส่งไม้เข้าเครื่องได้แล้วก็ปล่อยให้เครื่องรีดไม้ ไสไม้ทำงานต่อไป โดยไม่ต้องออกแรงดันไม้บางครั้งไม้ที่จะไสไม่สามารถเคลื่อนเข้าไปในเครื่องรีดไม้ ไสไม้ได้ก็ต้องออกแรงดันช่วยให้ไม้เข้าเครื่องไสได้ 
 6. ถ้าไม่มีความยาวมากควรหาผู้ช่วยจับที่ปลายอีกด้านหนึ่งหรือใช้ที่รองรับปลายไม้ 
 7. อย่าพยายามไสไม้ที่สั้นกว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งป้อนไม้และลูกกลิ้งส่งไม่ออก ถ้าจำเป็นต้องไสไม้สั้นหลาย ๆ ท่อนควรป้อนไม้โดยให้หัวไม้ชนต่อเนื่องกันไป 
 8. การไสไม้ที่บางกว่า 38 นิ้ว หรือ 1 เซนติเมตร ถ้าจำเป็นต้องใสด้วยเครื่องรีดไม้ ไม้ควรใช้ไม้ที่มีความหนาอย่างน้อย 3/4 นิ้ว หรือ 15 มิลลิเมตรรองด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
 9. ถ้าหากไม้ติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ควรปิดเครื่องเสียก่อนรอจนหัวตัดหยุดนิ่งแล้ว เลื่อนแท่นให้ต่ำลงนำไม้ที่ติดอยู่ออกจากเครื่อง 
 10. ไม่ควรก้มลงมองเข้าไปในเครื่องรีดไม้ ไสไม้ ในขณะที่เครื่องยังหมุนอยู่ 
 11. ในขณะป้อนไม้ควรยืนอยู่ด้านข้างของไม้ที่จะป้อนเข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการตีกลับ (Kick Back) ของไม้ ไม้ท่อนที่สอง 

วิธีการไสไม้ด้วย เครื่องรีดไม้ ไสไม้

 1. วัดความหนาของไม้ที่จะใส ถ้าไม่มีความหนาใกล้เคียงกันหลาย ๆ ท่อน ควรวัดจาก ท่อนที่มีความหนามาก
 2. ปรับแท่นเครื่องรีดไม้ ไสไม้ให้ได้ขนาดความหนาของไม้ก่อน โดยตรวจดูที่วัดระยะความลึกของการไส
 3. กดปุ่มเปิดเครื่องรอให้หัวตัดหมุนเต็มที่ก่อน
 4. ป้อนไม้เข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้ โดยเอาด้านที่ไสเรียบ ด้าน A (ใสด้วยเครื่องไสเพลาะไม้) วางแนบกับแท่น ซึ่งใบมีดของเครื่องรีดไม้ ไสไม้จะกินไม้ด้าน C หลังจากไม้ถูกไสผ่านเครื่อง นำไม้นั้นมาตรวจสอบความหนา 
 5. ถ้ายังไม่ได้ความหนาที่ต้องการให้ปรับ แท่นเครื่องให้มีระยะน้อยกว่าความหนาที่วัดได้ในครั้งแรก แล้วนำไม้มาใสใหม่ให้ได้ขนาดตามต้องการ 
 6. รีดไม้ครั้งที่ 2 โดยเอาไม้ด้าน Bวางแนบ กับแท่นเครื่อง ก่อนป้อนไม้ให้วัดความหนาของไม้ เหมือนการใสครั้งแรก แล้วปรับแท่นเครื่องตาม ขนาดที่วัดได้จึงป้อนไม้เข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้
 7. ในการปรับแท่นเครื่อง ให้ไสไม้แต่ละ ครั้งไม่ควรมากเกินกว่า 1-2 มิลลิเมตร แต่ถ้า เป็นการใสครั้งสุดท้าย ควรตั้งให้บางมากกว่านั้น